Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

iClimate-initiativet: Klimawebinar med Danske Maritime og AU

Danske Maritime og iClimate-initiativet: 70% CO2-reduktion - barrierer og muligheder for dansk erhvervsliv. Klima-webinar 10. marts 2021.

2021.02.16 | Michael Strangholt

Mød ledere fra b.la. Danfoss, Alfa Lawal, MAN, Ballard og mange andre i dialog med forskere om barrierer og muligheder i den grønne omtilling. (Foto: Colourbox).

Værdikædeanalyser, teknologi, vækst, konkurrence og vilkår er i fokus, når Danske Maritime og Aarhus Universitet inviterer til det første webinar i iClimate-initiativet - en forskningsbaseret tilgang til at løse erhvervslivets klimaindsats.

Mød, hør og diskutér klimamålsætningens konkrete udfordringer med ledere i branchen og forskere og vær med til at skabe grundlaget for at gennemføre en samlet og systemisk indsats i den maritime verden – og på tværs af erhvervssektorer i Danmark.

Erhvervsliv, forskere og myndighedernes klimarådgivere vil i løbet af foråret 2021 deltage i en række sektorspecifikke webinarer, som skal identificere barrierer, muligheder og videnbehov i den enkelte sektor og komme med løsningsforslag for at leve op til den danske klimalovens 70%-målsætning i henhold til Parisaftalen. Dette webinar handler om den marine verden og klimamålene.
Program og tilmelding her.

Om iClimate-initiativet
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ønsker at fremme en indsats som går på tværs af erhvervssektorer i bestræbelserne på  at nå 70% reduktion i udledningerne af CO2 i 2030. iClimate-initiativet skal inspirere, samle viden, analysere og give konkrete bud på erhvervslivets barrierer og muligheder for at opfylde klimalovens mål.

For hvert webinar inden for bl.a. biotech, energi og byggeri vil forskere fra Aarhus Universitets tværgående forskningscenter iClimate og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi samle, analysere og syntetisere sektorens behov i samarbejde med deltagerne. Som opfølgning på de enkelte sektorers webinarer samles repræsentanter fra de enkelte sektorer til et fælles arrangement i september. Her fremlægges sektorernes konklusioner, der skal danne grundlag for handling på tværs af sektorerne i dansk erhvervsliv og nye forsknings- og innovationsaktiviteter.

Dette første webinar for den maritime sektor afvikles i samarbejde med Danske Maritim.

Workshop, Debate, Research news, Events, Press release, Public/media, Private and public companies
Tags: klima, erhverv, maritime,