Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

iClimate-initiativet: Klimaomstilling i energibranchen

Energibranchen og iClimate-initiativet: 70% CO2-reduktion - barrierer og muligheder for dansk erhvervsliv. Klima-webinar 16. september 2021.

Værdikædeanalyser, teknologi, vækst, konkurrence og vilkår er i fokus, når Ørsted, Vestas, Nordlys og andre fra Energibranchen sammen med forskere fra Aarhus Universitet inviterer til klimawebinar i iClimate-initiativet - en forskningsbaseret tilgang til at løse erhvervslivets klimaindsats.

 

Mød, hør og diskutér klimamålsætningens konkrete udfordringer med ledere i branchen og forskere og vær med til at skabe grundlaget for at gennemføre en samlet og systemisk indsats i energibranchen – og på tværs af erhvervssektorer i Danmark.

Erhvervsliv, forskere og myndighedernes klimarådgivere vil i løbet af foråret 2021 deltage i en række sektorspecifikke webinarer, som skal identificere barrierer, muligheder og videnbehov i den enkelte sektor og komme med løsningsforslag for at leve op til den danske klimalovens 70%-målsætning i henhold til Parisaftalen. Dette webinar handler om energi og klimamålene.

Program og tilmelding her.

Webinaret er gratis og afvikles i samarbejde mellem energibranchen og iClimate, Aarhus Universitet.
OBS! Webinaret vil foregå på engelsk.

Program:
14.00 Velkomst
v/ Michael Strangholt, journalist, Aarhus Universitet og Nicholas O’Keefe, Vestas

14.05 Introduktion til webinaret - Verdensmål #13: Klimaindsats v/ Hans Sanderson, seniorforsker, Aarhus Universitet

14.20 State of the science – Energy v/ Corneliu Barbu, Aarhus Universitet

14.30 Klimamål: Barrierer, muligheder og vidensbehov for vækst. Oplæg og paneldebat v/

Nicholas Albert O’Keeffe, Vestas

Adrianna Guerenabarrena, Brintbranchen

Mads Tirsgaard Mortensen, Everfuel

Julie Steen Svaneborg, Norlys Energy Trading

Lykke Mulvad Jeppesen, Ørsted

15.15 Breakout sessions

15:30 Opsamling på breakout sessions og plenumdiskussion

15.50 Opsamling og afrunding v/ Nicholas Albert O’Keefe og Hans Sanderson, seniorforsker, Aarhus Universitet.

Om iClimate-initiativet:
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ønsker at fremme en indsats som går på tværs af erhvervssektorer i bestræbelserne på  at nå 70% reduktion i udledningerne af CO2 i 2030. iClimate-initiativet skal inspirere, samle viden, analysere og give konkrete bud på erhvervslivets barrierer og muligheder for at opfylde klimalovens mål.

For hvert webinar inden for bl.a. biotech, energi og byggeri vil forskere fra Aarhus Universitets tværgående forskningscenter iClimate og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi samle, analysere og syntetisere sektorens behov i samarbejde med deltagerne. Som opfølgning på de enkelte sektorers webinarer samles repræsentanter fra de enkelte sektorer til et fælles arrangement i oktober. Her fremlægges sektorernes konklusioner, der skal danne grundlag for handling på tværs af sektorerne i dansk erhvervsliv og nye forsknings- og innovationsaktiviteter.

Oops, an error occurred! Code: 202205270421351e5ab5f7