Interdisciplinary Centre for Climate Change

The centre was launched december 5th 2017.

The opening event was visited by 170 scientists, politicians and stakeholders. The event was filmed and will be uploaded soon. Thanks for visiting us.

News

Klimaforskningen får fornyet fokus på Aarhus Universitet

2017.12.04 | Public/media

Hvis Danmark skal fastholde en førende position indenfor klimaforskning og -tilpasning kræver det et solidt vidensgrundlag. Med etableringen af et strategisk forskningscenter vil Aarhus Universitet nu kombinere klassisk naturvidenskab, forskningsbaseret myndighedsrådgivning, ingeniørvidenskab og samfundsvidenskab, for at skabe forudsætninger til…

Jorden har brug for kulstof

2017.11.30 | Public/media

Det er nødvendigt at fastholde eller øge jordens kulstofindhold af hensyn til både klimaet og jordens frugtbarhed. Forskere fra Aarhus Universitet deltager i et nyt internationalt projekt, der skal udvikle og udbrede viden på området.

Ny forståelse for klimastressede planters ve og vel

2017.11.30 | Public/media

Med klimaforandringer stiger behovet for et mere intelligent, effektivt og sikkert landbrug. Et snarligt afsluttet EU-projekt, ModCarboStress, har måske gjort et vigtigt skridt i arbejdet: forstå de stressede planter bedre. Projektet peger ind i det arbejde, der skal udføres i et kommende forskningscenter på Aarhus Universitet: iClimate, der får…

Events

No articles found in this list