News

Photo: Colourbox.com / Prakasit Khuansuwan

2018.06.07 | Publication

iClimate Scientist on the History of Climate Research

Professor Marit-Solveig Seidenkrantz discusses the discovery of the greenhouse effect and the first climate models in the 19th and 20th century

All workshop participants gathered for a group photo.
A poster session let participants meet eachother across disciplines. 
Deep discussion in the good weather.
Hans Sanderson introducing keynote speaker Dr. Irene Fischer-Bruns from Climate Service Center Germany, Europe's largest.
The programme featured a visit to DTU's new windtunnel at Risø Campus, where windmills will be tested for strength and noise at windspeeds of up to 105 meters per second.

2018.05.14 | Events

First iClimate workshop held with 60+ participants

Participants from eight different departments met for an intense 2-day programme of presentations, talks, and disscussions of the future workings of iClimate.

2018.04.17 | Publication

New book publication from iClimate scientist Hans Sanderson

"Adapting to Climate Change in Europe: Exploring Sustainable Pathways - From Local Measures to Wider Policies" is the title of a new book published on Elsevier with iClimate scientist as its main editor

2018.04.17 | Positions

Call for PhDs at iClimate

iClimate has a number of PhD fellowships/scholarships available on specific and open Projects, and invites all qualified students and professionals to apply.

2018.01.29 | Public/media

AU klar til den største disruption

170 var fremmødt til den officielle indvielse af det nye strategiske forskningscenter, iClimate, i Roskilde. Her blev det slået fast, at iClimate skal fokusere på den vel nok største disruption af alle, klimaændringerne, og favner så vigtige forskningsområder, at det kommer os alle ved.

2017.12.04 | Public/media, Staff

Klimaforskningen får fornyet fokus på Aarhus Universitet

Hvis Danmark skal fastholde en førende position indenfor klimaforskning og -tilpasning kræver det et solidt vidensgrundlag. Med etableringen af et strategisk forskningscenter vil Aarhus Universitet nu kombinere klassisk naturvidenskab, forskningsbaseret myndighedsrådgivning, ingeniørvidenskab og samfundsvidenskab, for at skabe forudsætninger til…

2017.11.30 | Public/media, Staff

Jorden har brug for kulstof

Det er nødvendigt at fastholde eller øge jordens kulstofindhold af hensyn til både klimaet og jordens frugtbarhed. Forskere fra Aarhus Universitet deltager i et nyt internationalt projekt, der skal udvikle og udbrede viden på området.

2017.11.30 | Public/media, Staff

Ny forståelse for klimastressede planters ve og vel

Med klimaforandringer stiger behovet for et mere intelligent, effektivt og sikkert landbrug. Et snarligt afsluttet EU-projekt, ModCarboStress, har måske gjort et vigtigt skridt i arbejdet: forstå de stressede planter bedre. Projektet peger ind i det arbejde, der skal udføres i et kommende forskningscenter på Aarhus Universitet: iClimate, der får…