Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

I Danmark skal vi reducere CO2-udslippet med 70% i 2030. Hvad skal din virksomhed?

Kan du planlægge og styre din virksomheds forbrug, så du kan dokumentere din klimaindsats over for kunder, leverandører og myndigheder – og samtidig sikre en optimering af værdikæden? Vi vil gerne hjælpe dig med dine muligheder for gøre det til en god forretning at bidrage til den grønne omstilling.

Aarhus Universitet har samlet den forskningsbaserede rådgivning for virksomheder på klimaområdet i et nyt center – iClimate Service Center. iClimate Service Center er skabt for at få din virksomhed til at blive en del af løsningen. Centret forener forskere og rådgivere med vidt forskellige baggrunde – fra CO2 emissions analyser til ingeniørvidenskab og klimamodellering af ekstremt vejr. Vi tilbyder en mulighed for små og mellemstore virksomheder at få gratis første snak og rådgivning fra til at kortlægge virksomhedens muligheder og udfordringer i den grønne omstilling, operationelt såvel som strategisk.

Skal du kigge på dine materialer? Jeres elforbrug, bilflåden eller bygninger? Eller er der særlige forhold, hvor de nationale klimadata og risikoscenarier spiller en rolle lokalt hos jer? Vi vil gerne hjælpe din virksomhed med både at opgøre jeres CO2-emmissioner og finde tekniske løsninger til at reducere dem. Vi kan udvikle jeres CO2-regnskab sammen med jer, som er kompatibelt med nuværende og kommende opgørelser og dokumentationsmetoder.

Vi tager rå data og laver dem til forskningsbaseret information, som du kan anvende i dine beslutninger. Vi kan på denne måde hjælpe dig med at indrette dit CO2-regnskab og finde ud af, hvad der er økonomisk optimalt, når din virksomhed skal udnytte de forretningsmæssige muligheder, der ligger i at bidrage til den grønne omstilling.

iClimate Service Center kan også hjælpe med at beregne, hvad klimaforandringerne betyder for lige netop din virksomhed. En analyse kan hjælpe med at se, hvilke påvirkninger din virksomhed og dit marked står overfor. Analysen vil også vise, hvilke muligheder du har for at positionere din virksomhed i den grønne omstilling.

Ring og få et møde med en forsker om, hvordan du kan løfte din virksomheds klimaindsats – det koster kun din tid.